Menu
 

"W wychowaniu chodzi o to,
ażeby człowiek stawał się
coraz bardziej człowiekiem
o to, ażeby bardziej był,
a nie tylko umiał;
aby więc poprzez wszystko,
co ma, co posiada,

umiał bardziej być człowiekiem, to znaczy, ażeby również umiał bardziej być, nie tylko z drugimi,
ale i dla drugich"

Jan Paweł II

 
 

  
 


UWAGA!!!

REKRUTACJA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Drzewcach informuje,
że do 17 marca 2017 r. można złożyć wniosek o przyjęcie dziecka do Oddziału Przedszkolnego.

Wniosek do pobrania tutaj
lub u Dyrektora Szkoły.

Do wniosku proszę dołączyć tylko te załączniki, które dotyczą kandydata do Oddziału Przedzkolnego.


 
   
 

 
 

 


 
   
 


 
  
Adres

Szkoła Podstawowa w Drzewcach

Drzewce 41, 62-613 Osiek Mały
telefon: 63 2717317, e-mail spdrzewce@interia.pl

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 


Uwaga!!!

DOPALACZE
Gdzie szukać pomocy?

https://instaling.pl/img/instaling_buzka_male.png

Copyright by www.d4u.glt.pl